divrei-bg02.jpg

תמונות תפילה לקישוט הסוכה 

ניפגש בשנה הבאה

 
ההזמנות נגמרו

מחירון ופרטים

שמשונית 50*50 - 50 ש"ח

שמשונית  50*100 - 70 ש"ח

שמשונית 100*100 - 90 ש"ח

נייר סינטטי 50*50 - 70 ש"ח

נייר סינטטי 50*100 - 95 ש"ח

נייר סינטטי 100*100- 120ש"ח

שני החומרים אטימים למים

מרגישים כמו פלסטיק גמיש   

ההדפסה על הנייר  הסינטטי איכותית ומדוייקת יותר